FEPC

EL FONS D’EDUCACIÓ I PROMOCIÓ COOPERATIVES DE L’ECONOMAT

HEM POSAT A TREBALLAR EL FONS CREAT AMB EL CONSUM COL·LECTIU DE TOTS/ES!

COM HO HEM FET?
1. CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ DE VOLUNTARIS que, entre altres coses, han creat les bases, criteri, calendari i el formulari per participar en l’adjudicació del fons del FEPC presentant projectes.
2. CONVOCATÒRIA DE PRESENTACIÓ DE PROJECTES per accedir al finançament mitjançant el FEPC i validació dels projectes per part de la comissió.
3. VOTACIÓ DE PROJECTES PER PART DELS SOCIS/ES, votació de 4 projectes d’entre els 10 que concorrien a l’adjudicació del fons.
4. PRESENTACIÓ DELS 4 PROJECTES GUANYADORS

Aquests són els PROJECTES GUANYADORS als que s’adjudica el fons del FEPC de L’Economat:

1_  CAL NOTARI
PROJECTE: Construcció de Prototips per fer assajos de cultius d’hortalisses en bancals elevats amb coberta vegetal permanent.

2_  L’ECONOMAT SOCIAL
PROJECTE: Berenars saludables.

3_  LA TROCA
PROJECTE: Espai Canalla: Espai de cura d’infants en una escola depersones adultes.

4_  ASSOCIACIÓ ARCÀDIA DE CAN BATLLÓ
PROJECTE: Menjador escolar ecològic.

BASES I CRITERIS SEGUITS:

NATURALESA I ORIGEN DELS PROJECTES

A) Per a projectes propis de L’Economat

Descripció: són aquells projectes que lidera directament l’Economat.

Dotació: El FEPC pot finançar el 100% del projecte i no superi el 25% del FEPC. Cal, no obstant, un pressupost previ anual de cada activitat.

B) Per a projectes del barri o entitats de l’agroecologia, el consum conscient i l’economia social i solidària

Descripció: Són aquells projectes que no són liderats per l’Economat directament sinó per alguna altra entitat.

Tipologia de projectes:

 1. Culturals del Barri
 2. Impacte comunitari al Barri
 3. En el marc de l’Agroecologia i/o la Sobirania alimentària (siguin o no del barri)
 4. De mobilitat sostenible (siguin o no del barri)
 5. De Consum Conscient (siguin o no del barri)
 6. De l’ESS (siguin o no del barri)

Entenem que el concepte de barri cal entendre’l en sentit ampli, no el cenyim només a La Bordeta sinó que també hi incloem Sants, Hostafrancs i Santa Eulàlia.

CRITERIS

 1. La dotació del FEPC de l’Economat assignada a un projecte no superarà mai el 50% de l’import total del pressupost del projecte presentat.
 2. La dotació del FEPC de l’Economat a un projecte no superarà un 25% del total de la dotació de diners de la convocatòria.
 3. Per a presentar la sol·licitud de fons del FEPC per a una projecte cal omplir la fitxa i la comissió del FEPC valorarà la idoneïtat i serietat de la proposta, abans de posar-la a votació entre els socis. 
 4. Es marcarà un termini per a la utilització dels fons del FEPC assignats a un projecte, i en finalitzar aquest termini caldrà demostrar que el projecte s’ha dut a terme i de quina manera s’ha fet servir l’assignació del FEPC. En el cas que no s’hagi realitzat el projecte, caldrà tornar els diners a l’Economat.
 5. Se signarà un document de compromís de realització del projecte i de destinació dels diners donats per l’Economat.
 6. Es prioritzaran els projectes presentats per socis col·laboradors de l’Economat.
 7. Caldrà posar el logo de l’Economat a tota la informació i promoció que es faci del projecte

EN RELACIÓ A LA DOTACIÓ ECONÒMICA DE LES CONVOCATÒRIES

En aquesta primera convocatòria del FEPC, atesa que la dotació del fons correspon a diverses anualitats acumulades, amb un import de 10.482,03€, s’ha acordat no dedicar-hi la totalitat del fons sinó el 50%, és a dir, aproximadament 5.000€.
Tal com hem dit, la dotació del FEPC de l’Economat a un projecte no pot superar el 25% del total de la dotació de diners de la convocatòria, per tant l’import màxim assignat a un projecte serà de 1.250€.

En cada convocatòria hi haurà un 10% del FEPC que es reservarà per qüestions sobrevingudes. En cas que no es gasti s’acumularà al FEPC de l’any següent.

METODOLOGIA

Per tal de facilitar la participació dels socis-col·laboradors en la votació de les propostes presentades per a l’assignació de fons, enviem un correu a tots els socis amb la descripció dels projectes i l’enllaç a la plataforma per dur a terme la votació, cada persona sòcia podrà votar un màxim de quatre projectes.

Per a qualsevol aclariment, els membres de la comissió estem disponibles a través del correu fepc.economat@gmail.com

El FEPC a L’Economat Social

Com es dota i qui el gestiona Art. 25 estatuts socials de L’Economat Social:

 • Es dota amb un 20% sobre els beneficis nets en cada tancament de l’exercici econòmic anual.
 • El gestiona íntegrament l’assemblea de Socis Col·laboradors.

Procediment que s’ha seguit:

 • Convocar els socis per a integrar una comissió del FEPC de l’Economat, composada per un mínim de 4 i un màxim de 10 socis col·laboradors i una persona sòcia treballadora (sense vot i amb tasques de secretaria tècnica).
 • Aquesta comissió té l’encàrrec d’elaborar una proposta de metodologia i procediment per a l’assignació del FEPC amb la participació dels socis de l’Economat Social.
 • La comissió elabora una proposta de criteris i procediment de destinació del FEPC i dissenya la fitxa per a la sol·licitud del FEPC.

Composició de la Comissió (a partir de la resposta voluntària):

 • Maribel Pozo Ruiz
 • Laura Bosch Pujol
 • Bárbara Roldán de Haro
 • Albert Molero Béjar
 • Jordi Camprubí Paretas
 • Marc Montaner (soci de treball)